Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Kazimierza Wielka w liczbach

Geoportal Kazimierza Wielka

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Kazimierza Wielka

Kazimierza Wielka, gmina w województwie świętokrzyskim, powiat kazimierski.

Powierzchnia gminy Kazimierza Wielka wynosi 140 km2, zajmuje 814 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Kazimierza Wielka zamieszkuje 16 019 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 479 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Kazimierza Wielka wynosi 115, jest 692 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Kazimierza Wielka. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Kazimierza Wielka prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Kazimierza Wielka.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Kazimierza Wielka: 140814
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Kazimierza Wielka: 0,24984
Lesistość w % w gminie Kazimierza Wielka: 2,92326
Ludność na 1 km2 w gminie Kazimierza Wielka: 115692
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Kazimierza Wielka: -6,11504
Liczba ludności ogółem w gminie Kazimierza Wielka: 16 019479
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Kazimierza Wielka: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Kazimierza Wielka: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Kazimierza Wielka: 5,43-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Kazimierza Wielka: 88,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Kazimierza Wielka: 671885
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Kazimierza Wielka: 4,6870
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Kazimierza Wielka: 76,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Kazimierza Wielka: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Kazimierza Wielka: 151319
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Kazimierza Wielka: 1 029,8183
Przedszkola bez specjalnych w gminie Kazimierza Wielka: 3771
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Kazimierza Wielka: 331,51230
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Kazimierza Wielka: 90,71001
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Kazimierza Wielka: 1,61625
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Kazimierza Wielka: 2191664
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Kazimierza Wielka: 3 026-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Kazimierza Wielka: 3 026-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Kazimierza Wielka: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Kazimierza Wielka: 70,72144
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Kazimierza Wielka: 41,41257
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Kazimierza Wielka: 96,1449
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Kazimierza Wielka: 82,9444
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Kazimierza Wielka: 62,21940
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Kazimierza Wielka: 27,41173

Źródłem danych statystycznych dla gminy Kazimierza Wielka jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Kazimierza Wielka, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Kazimierza Wielka. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.