Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Kazimierza Wielka - sprawdź miejscowy plan gminy Kazimierza Wielka

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Kazimierza Wielka? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Kazimierza Wielka.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Kazimierza Wielka.

MPZP Kazimierza Wielka
Mapa MPZP gminy Kazimierza Wielka

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierza Wielka. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Kazimierzy Wielkiej.

MPZP Kazimierza Wielka

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Kazimierza Wielka i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Kazimierza Wielka prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Kazimierzy Wielkiej. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Kazimierza Wielka.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kazimierza Wielka i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Kazimierza Wielka obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Kazimierza Wielka z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Kazimierzy Wielkiej

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kazimierzy Wielkiej

0

19 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Kazimierza Wielka, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Kazimierza Wielka, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

1070 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Kazimierzy Wielkiej.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierza Wielka - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Kazimierza Wielka z podziałem na lata

Rejestr MPZP Kazimierza Wielka

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Kazimierza Wielka. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr XXX/225/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Kazimierza Wielka XXX/225/202017-6-2020
Uchwała nr XXVI/196/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza WielkaXXVI/196/202023-4-2020
Uchwała nr XXII/156/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Cudzynowice, na obszarze gminy Kazimierza WielkaXXII/156/201930-12-2019
Uchwała nr XVII/114/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza WielkaXVII/114/201924-9-2019
Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza WielkaXIII/92/201928-6-2019
Uchwała nr LXVI/487/2018 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Odonów, na obszarze gminy Kazimierza WielkaLXVI/487/201811-6-2018

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Kazimierzy Wielkiej?

Za prowadzenie rejestru MPZP Kazimierza Wielka odpowiada wójt/burmistrz gminy Kazimierza Wielka. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Kazimierza Wielka nie obowiązuje, to urząd gminy Kazimierza Wielka wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Kazimierzy Wielkiej została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Kazimierza Wielka z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Kazimierza Wielka na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Kazimierzy Wielkiej. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Kazimierza Wielka!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Kazimierza Wielka